Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

Pridať hodnotenie

Martin Lacko – Proti Poľsku. Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády

Jednou z najvýraznejších udalostí na prahu obdobia neslobody bola účasť Slovenska vo vojne proti Poľsku. Do protipoľského ťaženia v septembri 1939 zmobilizovala ľudácka vláda viac než 50 tisíc mužov. Priamych bojov sa však Slováci zúčastnili len ojedinele, v prvý septembrový týždeň.