Marsyas čili na okraj literatury

Sbírka novinových statí, orientujících se především na okraj literatury, který je literárními kritiky přehlížen.