Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

Pridať hodnotenie

Manažment ľudských zdrojov

V každej organizácii (verejnej aj súkromnej) sú ľudia jedným zo zdrojov transformačného procesu. Zásadnou požiadavkou na transformačný proces je efektívnosť. Úlohou manažmentu je zabezpečiť túto požiadavku.
Zdroj
Autor: Gabriela Kravčáková • Dominika Bernátová
Licencia: Creative Commons BY (Uveďte autora)