Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

Pridať hodnotenie

  1. jaro gizela

    Vo viacerých bodoch mi to príde len ako názor autora, ktorý sa opiera o zopár blogov/článkov zdravého stravovania. Viacero tvrdení v tejto knihe (najmä o stravovaní, čo, kedy a koľko) je podaných opačným koncom ako to vysvetľujú nemalé vedecké štúdie globálnych rozmerov. Nuž, čo čakať zadarmo.

    Moje hodnotenie: 1

Malá kniha zdravia

Malá kniha zdravia je naozaj maličkou publikáciou. Obsahuje viac či menej známe informácie o ľudskom tele a o tom, ako funguje. Jednoduché čítanie vhodné predovšetkým pre ľudí s nadváhou alebo obezitou, alebo celkovo pre ľudí, ktorí chcú zhodiť prebytočné kilogramy. Zdravie, výživa, stravovanie a v neposlednom rade pohyb. Kniha s tipmi, informáciami o diéte či hladovke a informuje aj o takých na prvý pohľad nesúvisejúcich veciach, ako je sledovanie televízie alebo BMI kalkulačky. Na jednoduchých príkladoch vysvetľuje základné princípy životosprávy a odporúča, čomu je rozhodne dobré vyhnúť sa.