Maják na konci světa

Kniha sa odohráva na ostrove z majákom, ktorý obsadia piráti, a strážci majáka sa budú snažiť aby prežili. Preklad: J. R. Vilímek, Praha 1929