MACO VIKTOR POZNÁ SVET, NA VŠETKO VIE ODPOVEĎ

Maco Viktor vie básničku o každom zvieratku