Laparoskopická hysterektómia

Laparoskopická operatíva prináša pacientke významný prospech, avšak pri súčasnom zvyšovaní nárokov na operačný tím.
Autor: Erik Dosedla
Licencia: Creative Commons BY NC ND
Zdroj