Kuruci

Autor vykresluje správanie postáv, tak ako ich vnímal. Ich podrobnú charakteristiku a realistické vykreslenie dobových udalostí.