Kto nájde, hľadá

O nás, súčasníkoch. A trocha geometrie s neistým výsledkom - čo dostanete, ak rozbijete dva trojuholníky?