Kriton

Kriton je dialóg, ktorý napísal starogrécky filozof Platón. Zobrazuje rozhovor medzi Sokratom a jeho priateľom Kritonom, ktorý sa týkal spravodlivosti, nespravodlivosti a vhodnej reakcie na nespravodlivosť po Sokratovom uväznení.