Kristiánova legenda

Kristiánova legenda je latinský spis o počiatkoch kresťanstva a o prvých českých svätcoch.