Krakonošova zahrada

Krakonošova záhrada je dielo, ktoré sa snaží o zdravý pohľad na neprirodzenosť človeka a vecí.