Koučink a supervize

Připravili jsme pro vás praktickou publikaci na téma koučink a supervize. Hlavním důvodem je naše přesvědčení, že poznání těchto metod a jejich zavedení do naší běžné práce má smysl a je přínosné i ve zdravotnictví – pro zaměstnavatele, zaměstnance a v konečném důsledku pro klienty/pacienty samotné.