Komunistický manifest

Komunistický manifest sumarizuje Marxove a Engelsove teórie týkajúce sa povahy spoločnosti a politiky, konkrétne to, že podľa ich vlastných slov „história celej doterajšej spoločnosti je dejinami triednych bojov“.