Komunikácia v zdravotníckej praxi

Akcentovaná je problematika konkrétnych efektívnych komunikačných zručností, postupov či techník v interakcii s pacientom, s dôrazom na uplatňovanie empatie a proaktívneho prístupu.
Autori: Renáta Suchanová • Lucia Dimunová
Licencia: Creative Commons BY NC ND
Zdroj