Keď báčik z Chochoľova umrie

Hlavnými postavami tejto poviedky sú Aduš Domanický a Ondrej Tráva. Aduš Domanický je typický predstaviteľ upadajúcej zemianskej triedy, ktorého celý život sprevádza tieň menom „Tragédia“. Tragédia spočíva v morálnom, ale aj majetkovom úpadku nie jedného, ale celého zemianstva.