Pridať hodnotenie

Autor sa kriticky stavia k spoločenským vzťahom a ľudskému konaniu v dedine a poukazuje na osobné prospechárstvo, honbu za majetkom a vedomé zneužívanie ľudských slabostí.