Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

Pridať hodnotenie

Jsem Absolutní Vůle

Podal jste v listu svém pěknou lapidární skici Svého stavu, nedostatek detailu činí situaci toho, kdo chce o věci pronésti své slovo, obtížnou: shovívavost k dopisu tomuto je trochu Vaší povinností.