John Stuart Mill – Vlastní životopis

Zdá se mi vhodným, abych předeslal nasledující životopisné črtě nějakou zmínku o důvodech, které mne přivedly k tomu, že pokládám žádoucím zanechati po sobě takový památník života tak klidného jako jest můj.