Jan Pavel II – 7x o laikoch

Príhovory pápeža Jána Pavla II prednesené na generálnych audienciách v rokoch 1993 – 1994