Jan Maria Plojhar

Román s početnými autobiografickými prvkami. Autobiografické prvky súvisia s autorovým duševným svetom a jeho názory na spoločnosť, náboženstvo a umenie. Kniha je považovaná za autorovo vrcholné literárne dielo.