Jak to mají mámy. Psychologický výzkum mateřství

Monografie popisuje psychologické aspekty mateřství dnešních žen.