Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

Pridať hodnotenie

Já skutečnost o sobě

Články, které se v této knize objevují, byly diktovány silou, které nešlo odporovat. Vznikaly spontánně, v záchvatu horečné činnosti, který zcela ovládla moji bytost. Nebylo jiné možnosti, než psát … Přeložili L. Vinklerová, A. Adámek, I. Wiesener, V. Bozděch, vydalo nakladatelství ADA ve spolupráci s nakladatelstvím SANTAL v roce 2001.