Informovanosť a odporúčania pre pohybové aktivity ľudí s chronickými ochoreniami na Východnom Slovensku

Predložená prierezová štúdia realizovaná u pacientov vybraných chronických ochorení zistila, že väčšina pacientov si uvedomuje dôležitosť pohybovej aktivity pri liečbe ich ochorenia.
Autori: Alena Buková • Agata Horbacz
Licencia: Creative Commons BY NC ND
Zdroj