Informatorium moderní ženy

Príručka z roku 1905 obsahuje poučenie a rady pre ženy, ako si poradiť so svojím životom manželky, matky, gazdinej i vdovy. Autorka sa v jednej z kapitol zmieňuje aj o slobodných matkách a nemanželských deťoch.