Historická mluvnice češtiny I.


Odpovede

Kniha vznikla jako textová opora určená posluchačům vysokoškolského předmětu Historická mluvnice češtiny. Vzhledem k tomu, že na detailní výklad vývoje jednotlivých morfologických fenoménů češtiny není v tomto předmětu tolik prostoru, je tato příručka zaměřena právě na tento aspekt vývoje češtiny.        Next