Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

Pridať hodnotenie

Historia o životu doktora Jana Fausta

Doktor Faust, postava tak známa, z literatúry, z divadiel i z povestí, z piesní, porekadiel, lákala ku zobratie a spracovanie zkazy o jeho dobrodružnom živote, zápisu diabolskom a hrozné smrti jeho, o mukách pekelných.