Globálne navigačné satelitné systémy: GPS, GLONAS, Galileo, Compass

Vysokoškolské učebné texty prezentujú štyri navigačné systémy GNSS (Globálne navigačné satelitné systémy): americký GPS, ruský GLONASS, európsky Galileo a čínsky Compass.
Autor: Vladimír Sedlák
Licencia: Creative Commons BY NC SA
Zdroj