Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

Pridať hodnotenie

    1. Barbora Lanikova Autor

      GDPR by sa vás týkalo, pokiaľ by ste napríklad zverejňovali osobné údaje (meno. priezvisko, fotografiu) iných fyzických osôb na blogu alebo pokiaľ prostredníctvom blogu získavate osobné údaje na vymedzený účel, napr. vybavovanie otázok. Ak však nezverejňujete v blogu žiadne osobné údaje iných osôb a mailové adresy osôb, ktorí vás oslovili prostredníctvom kontaktného formulára používate len na osobné účely ako fyzická osoba, napríklad vediete si osobný adresár a na iný účel tieto nespracúvate, GDPR by sa na vás nemuselo vzťahovať. Ak by ste však takto získané maily použili aj na iný účel, napríklad zasielali im newsletter s novými článkami, potom sa vás GDPR týka.

GDPR v praxi (ukážka)

Jediná kniha na slovenskom trhu s kompletnými vzormi pre jednoduché a rýchle zavedenie GDPR do praxe.