Fedareka Sui generis

Príbeh ženy zo skromných pomerov, ktorá sa ocitne v novom prostredí, oplývajúcom rozličnými podnetmi pre jej city. Sui generis - svojho druhu. Taká je Fedareka, hlavná hrdinka.