Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi.
Hodnotenia a recenzie

Pridať hodnotenie