Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi.