E-mental 07-12/ 2015

V tomto čísle nájdete Editoriál od prof. Iva Čermáka, ktorý poskytol aj rozhovor pre rubriku Osobnosti psychológie. Nasleduje teoretický príspevok s názvom Vybrané osobnostné a demografické faktory súvisiace s odpustením, resp. výskumný príspevok mapujúci zaujímavú problematiku – Nákupné štýly vo vzťahu k osobnostným črtám a hodnotovým orientáciám spotrebiteľov.