Duchovní život

Pre duchovnú formáciu laických apoštolov. Môže slúžiť aj ako katechetická pomôcka.