Dubkáčik 8

Školský občasník SOŠ na Ul. A. Dubčeka 963/2, 09301 Vranov nad Topľou, IV. ročník, číslo 2, december 2018