Dubkáčik 5

Školský občasník SOŠ na Ul. A. Dubčeka 963/2, 09301 Vranov nad Topľou, III. ročník, číslo 5, november 2015