Dobrodružství

Dobrodružný príbeh s presahom do témy otroctva a rasovej nerovnosti.