Dnešná škola – človek a príroda – november 2016


Odpovede

Slávnostný podpis Dohody o spolupráci medzi školami. Problémový žiak v triede. Zážitkové vyučovanie prírodovedných predmetov v Šintave. Objavovanie vlastností kvapalín


        


Next