Dnešná škola – človek a príroda – marec 2017


Odpovede

3. národná konferencia učiteľov chémie. Malí výskumníci v Šintave. Uplatňovanie prvkov polytechnickej výchovy v praxi. 5. národná konferencia učiteľov chémie. Skús pokus a vyhraj. Černobyľ – 30 rokov od havárie. Zážitkové vzdelávanie o VODE. Týždeň vedy a techniky na Rozmarínke.


        


Next