Dnešná škola – človek a príroda – máj 2017

Chémia a výtvarná výchova. Názvy prvkov 101 – 118 v slovenčine. Chemické zlúčeniny nechemicky. Potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom: O banských trhavinách. Vzdelávanie v chémii pre 21. storočie