Dnešná škola – človek a príroda – máj 2016


Odpovede

Objavujeme čaro chémie. Klasifikácia, identifikácia a označovanie chemických látok. Mokrý jarmok v ZŠ s MŠ vo Vlčanoch. Tajomná noc na Rozmarínke. Lieky v dotyku svetla.


        


Next