Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

Pridať hodnotenie

Dnešná škola – človek a príroda – júl 2018

V novom školskom roku pokračujeme s chémiou inovatívne v ôsmom ročníku. Bádateľská aktivita pre tematický celok Voda – Kolobeh vody