Dnešná škola – človek a príroda – január 2016

Závislosť ľudského organizmu od halucinogénov. Školské rituály – zdroj istoty a odvahy. Po roku na Vedeckej noci v Klátovej Novej Vsi