Dnešná škola – človek a príroda – apríl 2018

6. národná konferencia učiteľov chémie. Bádateľské aktivity pre tematický celok Premeny látok. Tím vyšetrovateľov zo Šintavy – netradičná hodina chémie.