Dejiny Balkánu po druhej svetovej vojne

Každá kapitola obsahuje okrem dejín balkánskych krajín v individuálne stanovenom chronologickom rozsahu aj literatúru, ktorá mapuje dejiny konkrétneho štátu. Autor: Maroš Melichárek
Licencia: Creative Commons BY NC-SA
Zdroj