Čítanka snadných textů ze středověké latiny

Tato čítanka vznikla jako příručka pro studenty předmětu Četba snadných textů ze středověké latiny. Je určena těm, kteří již zvládli základy klasické latiny a chtějí se prostřednictvím četby literárních a diplomatických pramenů (tj. listin, listů, formulářů) seznámit s obsahovou a žánrovou pestrostí nebo s příklady terminologie, gramatiky a stylistiky středověké latinské tvorby.