Chaloupka strýčka Toma: Kniha 2

Okrem iného kniha zachytáva krutosť otrokárskeho systému, kvôli ktorej otroci utekali aj za cenu straty vlastného života.