Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník s úkoly na procvičování slovní zásoby Lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce

Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník poslouží ke studiu praktického bulharského jazyka na Masarykově univerzitě jak v bakalářském, tak i v magisterském programu. Slovník představuje lexikální minimum, které by studenti měli ovládat ke státní závěrečné zkoušce. S jazykovým materiálem obsaženým v tomto slovníku se ale může začít pracovat už v počáteční fázi studia a výuky bulharštiny.