Bylo nás pět

Humoristický román v ktorom autor spomína na svoje detstvo.