Boj pri Jelšave


Pridať hodnotenie

Autor zobrazil v básni hrdinský zápas bojovníkov proti Turkom.